Bauvorhaben

Namens het burgercomité Piazza d'Armi, gesteund door 86 medeondertekenaars, om te verbieden dat er in een stedelijk groen gebied wordt gebouwd 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener streeft naar instandhouding van 35 hectare groene zone in het gebied Piazza d'Armi, die een natuurlijke oase in de stad Milaan vormt. In 2016 werd de eigendom van dit gebied overgedragen van het ministerie van Defensie aan het ministerie van Economie en Financiën. Laatstgenoemd ministerie bood het via een vastgoedbeheerder te koop aan, waarbij het in de aanbesteding vermeldde dat de koper(s) de mogelijkheid heeft (hebben) circa vierduizend woningen te bouwen in een aangewezen woongebied, alsmede bedrijfs- en winkelpanden in overeenstemming met de stadsplanningsvoorschriften. Dit transformatieproject houdt ook in dat militaire gebouwen van historische en bouwkundige waarde worden gesloopt. Het comité benadrukt de gebiedsspecifieke kwaliteiten van deze groene ruimte, die een uniek ecosysteem vormt (met loofbos, moerasland en moestuinen) dat van groot belang is voor de grondwaterstand in de stad. Het wijst ook op verontrustende schattingen (afkomstig uit het Ispra-verslag 2016 over bodemuitputting, landdynamiek en ecosysteemdiensten) over het verlies van ecosysteemdiensten als gevolg van massale bebouwing. Voorts vestigt het comité de aandacht op het effect dat het bouwproject zal hebben op de flora en fauna in het moerasgebied, met name trekvogels en amfibieën, waaronder 39 soorten vogels die worden beschermd overeenkomstig Richtlijn 2009/147/EG (de vogelrichtlijn) en overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG (de habitatrichtlijn). Het comité benadrukt ook het buffereffect van Piazza d'Armi op luchtvervuiling in en om Milaan dankzij het bosgebied ter grootte van 50 voetbalvelden (in dit verband overschrijdt het stadsgebied van Milaan voortdurend de dagelijkse en jaarlijkse grenswaarden voor de concentratie van zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2)). Tot slot wijzen indieners op de historische en antropologische waarde van Piazza d'Armi, met name de landbouwactiviteit en de daarmee samenhangende invloed op het landschap, en op plaatselijke bewustmakingscampagnes die in 2017 zijn georganiseerd door het Fondo Ambiente Italiano (Italiaans milieufonds). Al deze punten pleiten voor de vorming van een groot openbaar park waarbij de groene ruimte en het bosgebied van Piazza d'Armi in hun geheel als "natuurlijk erfgoed van biodiversiteit" in stand kunnen worden gehouden.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international