Bauvorhaben

εξ ονόματος της επιτροπής πολιτών Piazza d’Armi, φέρουσα άλλες 86 υπογραφές, για την απαγόρευση κατασκευής εντός του αστικού χώρου πρασίνου 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Ο αναφέρων επιδιώκει τη διατήρηση 35 εκταρίων χώρου πρασίνου στην περιοχή Piazza d’Armi, που αποτελεί μια όαση φύσης στην πόλη του Μιλάνου. Το 2016, η ιδιοκτησία αυτής της περιοχής μεταβιβάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο, μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, έχει θέσει την περιοχή προς πώληση, αναφέροντας στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ότι ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει περίπου τέσσερις χιλιάδες κατοικίες, σε ειδική οικιστική περιοχή, καθώς και κτίρια του τριτογενούς τομέα και εμπορικά κτίρια σύμφωνα με τον πολεοδομικό κανονισμό της πόλης. Αυτό το έργο ανάπλασης προβλέπει επίσης την κατεδάφιση στρατιωτικών κτιρίων ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Η επιτροπή υπογραμμίζει τα εγγενή πλεονεκτήματα αυτού του χώρου πρασίνου που αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα (με δασικές εκτάσεις πλατύφυλλων δέντρων, υγρότοπο και λαχανόκηπους) ζωτικής σημασίας για τον υδροφόρο ορίζοντα της πόλης. Επίσης, παραθέτει ανησυχητικές εκτιμήσεις (βασισμένες στην έκθεση του ISPRA του 2016 σχετικά με την εξάντληση των εδαφών, τη δυναμική της γης και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες) για την απώλεια των οικοσυστημικών υπηρεσιών λόγω της υπέρμετρης κατασκευαστικής δραστηριότητας. Επίσης, η επιτροπή εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο που θα είχε η κατασκευή στη χλωρίδα και την πανίδα που ζει στον υγρότοπο, ιδίως στα αποδημητικά πτηνά και τα αμφίβια, στα οποία συγκαταλέγονται 39 είδη ορνιθοπανίδας που προστατεύονται βάσει της οδηγίας 2009/147/EΚ (οδηγία για τα πτηνά) και της οδηγίας 92/43/EΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους). Τονίζει, επίσης, ότι η περιοχή Piazza d’Armi λειτουργεί ως προσωρινός ανασταλτικός παράγοντας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Μιλάνο και στις γύρω περιοχές, χάρη στις δασικές εκτάσεις της με εμβαδόν που αντιστοιχεί σε 50 γήπεδα ποδοσφαίρου [εν προκειμένω, η μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου παραβιάζει διαρκώς τις ημερήσιες και ετήσιες οριακές τιμές της ΕΕ σχετικά με τη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) και διοξειδίου του αζώτου (NO2)]. Τέλος, οι αναφέροντες επισημαίνουν την ιστορική και ανθρωπολογική αξία της Piazza d’Armi, ιδίως τη γεωργική δραστηριότητα και τους σχετικούς περιορισμούς σε επίπεδο τοπίου, καθώς και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη διατήρηση του περιβάλλοντος που διενήργησε το 2017 το Fondo Ambiente Italiano [ιταλικό ταμείο περιβάλλοντος]. Όλα αυτά τα στοιχεία στηρίζουν το επιχείρημα της δημιουργίας ενός μεγάλου δημόσιου πάρκου όπου ολόκληρος ο χώρος πρασίνου και η δασική έκταση της Piazza d’Armi θα μπορέσει να διατηρηθεί ως «φυσικό κεφάλαιο βιοποικιλότητας».

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international