Bauvorhaben

Za občanský výbor Piazza d'Armi s 86 podpisy ve věci zákazu stavebních prací v zelené městské oblasti 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice usiluje o zachování 35 hektarů zelené plochy v části Piazza d'Armi, která tvoří přírodní oázu města Milán. V roce 2016 přešlo vlastnictví této plochy z ministerstva obrany na ministerstvo hospodářství a financí. Ministerstvo hospodářství a financí ji prostřednictvím společnosti pro správu nemovitostí nabídlo k prodeji a ve výzvě k předkládání nabídek uvedlo, že kupující má ve vymezené obytné zóně možnost postavit zhruba čtyři tisíce bytů, jakož i terciární a komerční budovy v souladu s nařízením o územním plánování města. Tento transformační projekt taktéž počítá s demolicí vojenských budov s historickou a architektonickou hodnotou. Výbor občanů zdůrazňuje hodnotu této zelené plochy, která tvoří jedinečný ekosystém (zahrnující listnaté stromy, mokřady a zahrady, na nichž se pěstuje zelenina) a je důležitá z hlediska hladiny podzemních vod ve městě. Zároveň udává znepokojivé odhady (pocházející ze zprávy ISPRA z roku 2016 o vyčerpání půdy, dynamice půdy a ekosystémových službách) ohledně úbytku ekosystémových služeb v důsledku nadměrné výstavby. Dále výbor upozorňuje na dopad, který by měla tato výstavba na flóru a faunu mokřadní oblasti, zejména na stěhovavé ptáky a obojživelníky, k nimž patří 39 druhů ptactva chráněných podle směrnice 2009/147/ES (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích). Rovněž zdůrazňuje nouzový účinek, který má Piazza d'Armi na znečištění ovzduší v Miláně a jeho okolí díky lesnaté ploše s rozlohou rovnající se rozloze 50 fotbalových hřišť (v tomto ohledu městská oblast Milána nepřetržitě porušuje denní a roční mezní hodnoty EU pro koncentraci pevných částic (PM10) a oxidu dusičitého (NO2)). Nakonec předkladatel poukazuje na historickou a antropologickou hodnotu Piazza d'Armi, zejména na zemědělskou činnost a související omezení krajiny, jakož i na místní kampaně na zvýšení informovanosti o ochraně přírody, které proběhly v roce 2017 pod vedením Fondo Ambiente Italiano (italský fond životního prostředí). Všechny tyto body podporují argument ve prospěch vytvoření rozsáhlého veřejného parku, v němž lze celou zelenou plochu a lesnatou oblast Piazza d'Armi chránit jako „přírodní kapitál biologické rozmanitosti“.

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now