Bauvorhaben

F'isem il-Kumitat taċ-Ċittadini ta' Piazza d'Armi, b'86 firma, biex tiġi pprojbita l-kostruzzjoni fi ħdan spazju ekoloġiku urban 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant qed ifittex li jippreserva 35 ettaru ta' spazju ekoloġiku fiż-żona ta' Piazza d'Armi, li tifforma oasi naturali fil-belt ta' Milan. Fl-2016, is-sjieda ta' din iż-żona ngħatat lill-Ministeru tal-Ekonomija u tal-Finanzi mill-Ministeru tad-Difiża. Dan tal-aħħar tefa' din iż-żona għall-bejgħ, permezz ta' kumpanija maniġerjali tal-proprjetà immobbli, fejn fis-sejħa għall-offerti semma li x-xerrej(ja) jista' jkollhom l-opportunità li jibnu madwar erbat elef dar, fuq żona residenzjali indikata, kif ukoll binjiet terzjarji u kummerċjali skont ir-regolament tal-ippjanar urban tal-belt. Dan il-proġett ta' trasformazzjoni jipprevedi wkoll il-qerda ta' binjiet militari ta' valur storiku u arkitetturali. Il-kumitat jissottolinja l-kwalitajiet intrinsiċi ta' dan l-ispazju ekoloġiku, li jikkostitwixxi ekosistema unika (li fiha masġar b'siġar li joħorfu, art mistagħdra u ġonna bil-ħxejjex) li hija kruċjali għal-livell tal-ilma ta' taħt l-art fil-belt. Huwa jipprovdi wkoll stimi inkwetanti (li ġejjin mir-rapport ISPRA 2016 dwar "Soil depletion, land dynamics and ecosystemic services" ("Tnaqqis tal-ħamrija, dinamika tal-art u servizzi ekosistemiċi)) dwar it-telf ta' servizzi ekosistemiċi minħabba bini żejjed. Barra minn hekk, il-kumitat jiġbed l-attenzjoni għall-impatt li l-kostruzzjoni se jkollha fuq il-flora u l-fawna li jgħixu fl-art mistagħdra, speċjalment fuq l-għasafar li jpassu u l-anfibji, li jinkludu 39 speċi ta' avifawna protetti skont id-Direttiva 2009/147/KE (id-Direttiva dwar l-Għasafar) u skont id-Direttiva 92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-Ħabitats). Huwa jenfasizza wkoll l-effett provviżorju li Piazza d'Armi għandha fuq it-tniġġis tal-arja f'Milan u madwaru, bis-saħħa taż-żona fforestata tiegħu li hija daqs 50 grawnd tal-futbol (f'dan ir-rigward, iż-żona metropolitana ta' Milan qiegħda tikser kontinwament il-valuri ta' limitu ta' kuljum u annwali tal-UE għall-konċentrazzjoni kemm tal-materja partikolata (PM10) kif ukoll tad-diossidu tan-nitroġenu (NO2)). Fl-aħħar nett, il-petizzjonanti jikkwotaw il-valur storiku u antropoloġiku ta' Piazza d'Armi, b'mod partikolari l-attività agrikola u r-restrizzjonijiet tal-pajsaġġ relatati, kif ukoll il-kampanji lokali ta' sensibilizzazzjoni dwar il-konservazzjoni mmexxija mill-Fondo Ambiente Italiano [Fond Taljan Ambjentali] fl-2017. Dawn il-punti kollha jsostnu l-argument għall-ħolqien ta' park pubbliku kbir fejn l-ispazju ekoloġiku u ż-żona fforestata kollha ta' Piazza d'Armi jistgħu jiġu kkonservati bħala "kapital naturali ta' bijodiversità".

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international