Finanzen

Van Jonathan Levy (Amerikaanse nationaliteit) over de noodzaak om een cryptoactivafonds op te richten voor de slachtoffers van cryptomisdaden 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener stelt dat de slachtoffers van cryptocriminaliteit jaarlijks voor duizenden miljoenen euro's worden opgelicht. Hij wijst erop dat het Europees Parlement al heeft aangedrongen op maatregelen om cryptoactiva te reguleren en merkt op dat er tot op heden geen cryptoactivafondsen zijn uitgetrokken voor de schadeloosstelling van de slachtoffers van criminele activiteiten die rechtstreeks verband houden met cryptoactiva. Indiener wil daarom dat er een regeling wordt ingevoerd voor de schadeloosstelling van slachtoffers. Hij treedt op namens de slachtoffers van cryptocriminaliteit (fraude, piraterij en afpersing), waarbij illegaal of crimineel gebruik wordt maakt van cryptoactiva. Slachtoffers hebben op verschillende manieren geprobeerd hun verloren activa terug te krijgen, bijvoorbeeld via gerechtelijke procedures voor nationale rechtbanken, strafklachten bij nationale autoriteiten, bankoverschrijvingen, terugboeken op kredietkaarten en blockchaintracking. Geen van deze rechtsmiddelen is succesvol geweest vanwege het feit dat cryptovalutatransacties onder meerdere jurisdicties vallen.

Indiener merkt ook op dat noch de Commissie, noch de Europese Ombudsman zich in deze zaak bevoegd hebben verklaard. Hij dringt er bij het Europees Parlement op aan om rechtstreeks op te treden om de slachtoffers van cryptoactivamisdrijven te helpen, als onderdeel van de EU-strategie voor de totstandbrenging van een echte interne markt voor digitale financiële diensten.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international