Finanzen

Jonathan Levy vajaduse kohta luua krüptovahendite fond krüptokuritegude ohvrite jaoks 

Jonathan Levy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja märgib, et krüptokuritegude ohvritelt petetakse igal aastal välja miljardeid eurosid. Ta märgib, et Euroopa Parlament on juba nõudnud meetmeid krüptovahendite reguleerimiseks, ning märgib, et seni ei ole nendega vahetult seotud kuritegude ohvriks langenud isikutele hüvituste maksmiseks krüptovahendeid eraldatud. Seepärast taotleb ta ohvrite hüvitamiseks vastava õiguskorra kehtestamist. Ta esindab krüptovahendite ebaseaduslikus omastamises või kuritegelikel eesmärkidel kasutamises seisnevate krüptokuritegude (pettus, piraatlus ja väljapressimine) ohvreid. Ohvrid on püüdnud oma kahjusid korvata mitmetel eri viisidel, nagu kohtumenetlused riiklikes kohtutes, kuriteokaebused riiklikele ametiasutustele, pangaülekanded, krediitkaartide tagasipööramine ja plokiahelate jälgimine. Kuna krüptorahatehingud hõlmavad korraga mitmeid jurisdiktsioone, ei ole ükski kasutatud meetod toonud edu.

Veel märgib petitsiooni esitaja, et ei komisjon ega Euroopa Ombudsman ei ole pidanud ennast selles küsimuses pädevaks. Ta nõuab tungivalt, et Euroopa Parlament võtaks otseseid meetmeid krüptokuritegude ohvrite abistamiseks osana digitaalsete finantsteenuste tõelise ühtse turu loomise ELi strateegiast.

Thank you for your support, Jonathan Levy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international