Finanzen

W sprawie potrzeby utworzenia funduszu kryptowalutowego dla ofiar przestępstw związanych z kryptowalutami 

Jonathan Levy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 4 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję informuje, że ofiary przestępstw związanych z kryptowalutami na skutek oszustw są pozbawiane rocznie miliardów euro. Zwraca on uwagę, że Parlament Europejski apelował już o środki służące uregulowaniu kwestii kryptowalut i zauważa, że do tej pory nie wydzielono żadnego funduszu kryptowalutowego na potrzeby wypłat odszkodowań ofiarom bezpośrednio z tym powiązanej działalności przestępczej. Składający petycję oczekuje zatem wprowadzenia systemu regulacyjnego służącego wypłacie odszkodowań ofiarom. Działa w imieniu ofiar przestępczości związanej z kryptowalutami (oszustwo, piractwo i wymuszenia), wiążącej się z nielegalnym pozyskiwaniem kryptowalut lub wykorzystywaniem ich niezgodnie z prawem. Ofiary przestępstw próbowały na różne sposoby odzyskać straty, między innymi na drodze postępowań sądowych przed sądami krajowymi, zgłaszania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa organom krajowym, poprzez przelewy bankowe, operacje wycofania płatności kartą kredytową i śledzenie transakcji z wykorzystaniem technologii blockchain. Żaden z tych środków zaradczych nie okazał się skuteczny ze względu na fakt, iż transakcja w kryptowalucie jest realizowana w wielu jurysdykcjach jednocześnie. Podobnie składający petycję zauważa, że ani Komisja, ani Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie uznali się za organy właściwe do rozpatrywania tego zagadnienia. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do bezpośredniego działania na rzecz pomocy ofiarom przestępczości związanej z kryptowalutami w ramach strategii UE zmierzającej do utworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowych usług finansowych.

Thank you for your support, Jonathan Levy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international