Finanzen

Om behovet for at oprette en fond for kryptoaktiver til ofre for kryptokriminalitet 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren angiver, at ofrene for kryptokriminalitet bliver snydt for flere tusind millioner euro om året. Han påpeger, at Europa-Parlamentet allerede har opfordret til, at der træffes foranstaltninger til at regulere kryptoaktiver, og bemærker, at der indtil nu ikke er en fond for kryptoaktiver, der kan yde erstatning til ofrene for direkte relaterede kriminelle aktiviteter. Andrageren anmoder derfor om, at der indføres en ordning for erstatning til ofre. Han handler på vegne af ofrene for kryptokriminalitet (svig, pirateri og afpresning), der ulovligt er rettet mod eller gør kriminel brug af kryptovaluta. Ofre har forsøgt at genvinde deres tab på forskellige måder, f.eks. ved retssager ved de nationale domstole, strafferetlige klager til nationale myndigheder, bankoverførsler, kreditkort og blockchainsporing. Ingen af disse afværgeforanstaltninger har virket, fordi handel med kryptovaluta hører under mange forskellige retssystemer.

Ligeledes bemærker andrageren, at hverken Kommissionen eller Den Europæiske Ombudsmand har erklæret sig kompetente på dette område. Han opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til at handle direkte for at hjælpe ofrene for kriminalitet i forbindelse med kryptoaktiver som en del af EU's strategi for skabelsen af et ægte indre marked for digitale finansielle tjenesteydelser.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now