Finanzen

относно необходимостта от създаване на фонд от криптоактиви за жертвите на криптопрестъпления 

Jonathan Levy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията посочва, че жертвите на криптопрестъпления стават обект на измами на стойност хиляди милиони евро годишно. Той посочва, че Европейският парламент вече е отправил призив за мерки за регулиране на криптоактивите, и отбелязва, че към днешна дата не е било заделено финансиране от криптоактиви с цел обезщетяване на жертвите на пряко свързаните с това престъпни дейности. Поради това вносителят на петицията призовава за въвеждането на регулаторна схема за обезщетяване на жертвите. Той действа от името на жертвите на криптопрестъпления (измама, пиратство и изнудване), които незаконно визират криптоактиви или ги използват с престъпна цел. Жертвите са се опитали да възстановят загубите си по различни начини, като например съдебни производства в националните съдилища, наказателни жалби до националните органи, банкови преводи, сторниране на кредитни карти и проследяване на блоковите вериги. Нито една от тези корективни мерки не е била ефективна заради обхващащото множество юрисдикции естество на трансакциите с криптовалути.

Също така вносителят на петицията отбелязва, че нито Комисията, нито Европейският омбудсман са обявили, че са компетентни по този въпрос. Той настоятелно призовава Европейския парламент да действа пряко, за да помогне на жертвите на престъпления с криптоактиви в рамките на стратегията на ЕС за създаването на истински единен пазар за цифрови финансови услуги.

Thank you for your support, Jonathan Levy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international