Περιοχή: Europäische Union
Arbeit

On the discriminatory treatment of temporary staff in the Spanish public service, in violation of Directive 1999/70/EC.  

M. G.
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
408 Υποστηρικτές 408 σε Europäische Union
82% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε 14/1/2020
  2. Συλλογή ακόμα 9 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner complains that Spanish public administrations are infringing Directive 1999/70/EC of the Council of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, by hiring interim staff who are at a disadvantage compared with other public servants. The petitioner points out that the legislation in question has been repeatedly and constantly infringed by the Spanish Government and the various regional governments in that no competitions were organised to fill vacant posts for years, and when competitions were finally convened, only a very small number of posts were advertised in relation to the actual number of posts vacant, with temporary staff, who had filled such posts for years, not permitted to sit.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , M. G.

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα