Arbeit

Over discriminatie van tijdelijke werknemers bij de Spaanse overheid, hetgeen een schending is van Richtlijn 1999/70/EG  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
195 Supporters 195 in European Union
39% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener klaagt erover dat Spaanse overheidsdiensten inbreuk plegen op Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, aangezien zij uitzendkrachten hebben aangenomen die, vergeleken met het overige overheidspersoneel, werken onder nadelige arbeidsvoorwaarden. Indiener wijst erop dat de Spaanse overheid en diverse regionale overheden herhaaldelijk en voortdurend inbreuk plegen op de wetgeving in kwestie doordat er jarenlang geen vergelijkende examens zijn georganiseerd om in vacatures te voorzien. Toen er uiteindelijk vergelijkende examens georganiseerd werden, is slechts een zeer gering aantal posten uitgeschreven in verhouding tot het feitelijke aantal vacatures. Daarbij kregen tijdelijke werknemers die deze posten reeds jarenlang bezetten geen toestemming om deel te nemen.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now