Arbeit

O diskriminačnom zaobchádzaní s dočasnými zamestnancami v španielskej verejnej správe v rozpore so smernicou 1999/70/ES.  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
606 Supporters 606 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje na to, že španielske orgány verejnej správy porušujú smernicu 1999/70/ES Rady z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a to tým, že zamestnávajú dočasných zamestnancov, ktorí sú v nevýhode oproti ostatným verejným zamestnancom. Predkladateľ petície poukazuje na to, že španielska vláda a jednotlivé regionálne vlády opakovane a sústavne porušujú príslušné právne predpisy v tom zmysle, že už celé roky neboli zorganizované žiadne výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest, a keď boli zvolané výberové konania, vzhľadom na aktuálny počet voľných pracovných miest bol inzerovaný len veľmi malý počet pracovných miest, pričom dočasným zamestnancom, ktorí na týchto miestach pôsobili už niekoľko rokov, nebolo dovolené tieto výberové konania absolvovať.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international