Arbeit

Om diskriminering av tillfälligt anställda inom Spaniens offentliga förvaltning, i strid med direktiv 1999/70/EG  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
195 Supporters 195 in European Union
39% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren påtalar att spanska offentliga förvaltningar bryter mot rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP genom att anställa tillfällig personal på sämre villkor än övriga offentliganställda. Framställaren påpekar att Spaniens regering och de olika regionala regeringarna vid upprepade tillfällen och ideligen brutit mot ifrågavarande lagstiftning, i och med att det under flera år i följd inte ordnats med några ansökningsomgångar för att tillsätta lediga tjänster, och i och med att när ansökningsomgångar slutligen ordnades, då utlystes endast mycket få tjänster bland de vakanser som faktiskt fanns. Till detta kommer att tillfälligt anställda, som uppehållit sådana tjänster i åratal, inte fick vara med och söka dem.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now