Om diskriminerende behandling af midlertidigt ansatte i offentlig tjeneste i Spanien i strid med direktiv 1999/70/EF  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
606 606 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren hævder, at de spanske myndigheder overtræder Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, da de ansætter vikarer på ulige vilkår i forhold til andre offentligt ansatte. Andrageren påpeger, at den spanske centralregering og de forskellige regionale regeringer gentagne gange har tilsidesat den pågældende lovgivning, idet der ikke blev afholdt udvælgelsesprøver med henblik på besættelse af ledige stillinger i årevis, og da der endelig blev afholdt udvælgelsesprøver, blev der kun opslået et meget lille antal stillinger i forhold til det faktiske antal ledige stillinger, og de midlertidigt ansatte, som har varetaget disse stillinger i årevis, fik ikke lov til at deltage.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now