относно дискриминационно отношение към временно наети служители в испанския публичен сектор в нарушение на Директива 1999/70/ЕО 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
606 606 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква, че испанските публични администрации нарушават Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), като наемат срочно служители, които са поставени в по-неблагоприятни условия в сравнение с останалите държавни служители. Вносителят на петицията посочва, че въпросното законодателство се нарушава многократно и непрекъснато от испанското правителство и редица регионални правителства, като не се организират конкурси за заемане на свободните позиции с години, а когато най-накрая се провеждат конкурси, се обявяват само много малък брой позиции в сравнение с действителния брой свободни места, като на временните служители, които са заемали такива позиции в продължение на години, не им се позволява да се явят на конкурса.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now