Arbeit

относно дискриминационно отношение към временно наети служители в испанския публичен сектор в нарушение на Директива 1999/70/ЕО 

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
606 Supporters 606 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че испанските публични администрации нарушават Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), като наемат срочно служители, които са поставени в по-неблагоприятни условия в сравнение с останалите държавни служители. Вносителят на петицията посочва, че въпросното законодателство се нарушава многократно и непрекъснато от испанското правителство и редица регионални правителства, като не се организират конкурси за заемане на свободните позиции с години, а когато най-накрая се провеждат конкурси, се обявяват само много малък брой позиции в сравнение с действителния брой свободни места, като на временните служители, които са заемали такива позиции в продължение на години, не им се позволява да се явят на конкурса.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international