Gesundheit

Za občanský protikrizový tým (Not Through the City) ve věci projektu na vybudování východní části varšavského obchvatu  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice jménem občanského protikrizového týmu (Not Through the City) prohlašuje, že dochází k porušení práva na účinnou právní ochranu a na přístup k nestrannému soudu, konkrétně že vnitrostátní správní orgán druhého stupně zamítl přezkoumání odvolání rezidentů proti rozhodnutí o udělení ekologických povolení pro projekt, která se stala bezodkladně vykonavatelnými. Týká se výstavby východní části varšavského obchvatu, kterou provádí investor, konkrétně Generální ředitelství státních silnic a dálnic (oficiální zkratka GDDKiA). Zvolená „zelená“ možnost výstavby by na rozdíl od původní „červené“ možnosti mohla způsobit nevratné škody na životním prostředí. Obyvatelé měst a sídel, přes která má procházet, však nedali svůj souhlas s touto variantou. Náhlá změna v návrhu dálnice bude mít dopad na územní plán dané oblasti, neodpovídá dlouhodobým plánům rozvoje a dále povede ke zničení cenné přírodní zalesněné oblasti zvané „Milowy Las“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international