Gesundheit

от името на „Гражданска група за борба с кризата“ („Не през града“), относно проект за изграждане на източен участък от околовръстния път на Варшава  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията, от името на гражданската група за борба с кризата (Не през града), твърди, че е налице нарушение на правото на ефективни правни средства за защита и на достъп до безпристрастен съд, а именно отказ на национален административен орган от втора инстанция да разгледа жалбите на жителите срещу решение за издаване на екологични разрешителни за проект, който е станал подлежащ на незабавно изпълнение. Той засяга изграждането на източна отсечка от околовръстния път на град Варшава, а именно Главна дирекция „Национални пътища и автомагистрали“ (официално съкращение DGDKiA). Избраният „зелен“ вариант за строеж би могъл, за разлика от първоначалния „червен“ вариант, да доведе до необратими екологични щети. Освен това жителите на градовете и населените места, през които трябва да минава тази отсечка, не са дали съгласието си за този вариант. Внезапната промяна в проекта на автомагистралата ще окаже въздействие върху териториалното устройство на района, не съответства на дългосрочните планове за развитие и нещо повече, ще доведе до унищожаването на ценен горски природен район, наречен „Milowy Las“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international