Gesundheit

от името на „Гражданска група за борба с кризата“ („Не през града“), относно проект за изграждане на източен участък от околовръстния път на Варшава  

Stowarzyszenie
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in Europäische Union
24% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията, от името на гражданската група за борба с кризата (Не през града), твърди, че е налице нарушение на правото на ефективни правни средства за защита и на достъп до безпристрастен съд, а именно отказ на национален административен орган от втора инстанция да разгледа жалбите на жителите срещу решение за издаване на екологични разрешителни за проект, който е станал подлежащ на незабавно изпълнение. Той засяга изграждането на източна отсечка от околовръстния път на град Варшава, а именно Главна дирекция „Национални пътища и автомагистрали“ (официално съкращение DGDKiA). Избраният „зелен“ вариант за строеж би могъл, за разлика от първоначалния „червен“ вариант, да доведе до необратими екологични щети. Освен това жителите на градовете и населените места, през които трябва да минава тази отсечка, не са дали съгласието си за този вариант. Внезапната промяна в проекта на автомагистралата ще окаже въздействие върху териториалното устройство на района, не съответства на дългосрочните планове за развитие и нещо повече, ще доведе до унищожаването на ценен горски природен район, наречен „Milowy Las“.

Thank you for your support, Stowarzyszenie

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international