Gesundheit

Kansalaisten kriisintorjuntaryhmän (Not Through the City) puolesta, Varsovan ohikulkutien itäisen osuuden rakentamista koskevasta hankkeesta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä vetoaa kansalaisten kriisintorjuntaryhmän (Not Through the City) puolesta siihen, että oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeutta saada asiansa käsitellyksi riippumattomassa tuomioistuimessa on loukattu, kun kansallisessa toisen asteen hallintoelimessä on kieltäydytty tutkimasta asukkaiden valituksia, jotka koskevat välittömästi täytäntöönpanokelpoista päätöstä ympäristöluvan myöntämisestä tietylle hankkeelle. Hanke koskee Varsovan kaupungin ohikulkutien itäisen osuuden rakentamista investoijana olevan kansallisten maanteiden ja moottoriteiden pääosaston (virallinen lyhenne GDDKiA) toimesta. Rakennustöitä varten valittu ”vihreäksi” kutsuttu vaihtoehto voisi aiheuttaa peruuttamattomia ympäristövahinkoja toisin kuin alkuperäinen ”punaiseksi” kutsuttu vaihtoehto. Niiden kaupunkien ja asutuskeskusten asukkaat, joiden kautta ohikulkutien on tarkoitus kulkea, eivät myöskään ole antaneet suostumustaan tälle vaihtoehdolle. Moottoritiesuunnitelman äkillinen muuttaminen vaikuttaa seudun aluesuunnitteluun, eikä muutos vastaa pitkän aikavälin kehityssuunnitelmia. Lisäksi se tuhoaa arvokkaan ”Milowy Las” luonnonmetsäalueen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international