Gesundheit

För Citizens’ Anti-Crisis Team (Not Through the City), om ett projekt att bygga en östlig del av Warszawas förbifartsleder  

Stowarzyszenie
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in Europäische Union
24% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hävdar, för Citizens’ Anti-Crisis Team (Not Through the City), att rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol har åsidosatts, genom att ett nationellt administrativt organ i andra instans har nekat att behandla medborgarnas överklaganden av ett beslut om att bevilja miljötillstånd till ett projekt som gjordes omedelbart verkställbart. Det handlar om att en investerare, nämligen generaldirektoratet för nationella vägar och motorvägar (officiell förkortning GDDKiA), vill bygga den östra delen av Warszawas förbifartsled. Den valda byggmetoden ”grön” kan, till skillnad från den ursprungliga ”röda” metoden, orsaka oåterkalleliga skador på miljön. Dessutom har invånarna i de städer och bebyggelser den ska genomkorsa inte givit sitt samtycke till detta alternativ. En plötslig ändring i utformningen av motorvägen kommer att påverka distriktets fysiska planering, motsvarar inte de långsiktiga utvecklingsplanerna och kommer dessutom att leda till att ett värdefullt naturligt skogsområde, det så kallade ”Milowy Las”, förstörs.

Thank you for your support, Stowarzyszenie

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international