Gesundheit

W imieniu Obywatelskiego Sztabu Antykryzysowego (Nie Przez Miasto), w sprawie projektu budowy wschodniego odcinka obwodnicy miasta stołecznego Warszawy 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję w imieniu Obywatelskiego Sztabu Antykryzysowego (Nie Przez Miasto) zgłasza naruszenie prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu poprzez przedłużanie procedury rozpatrzenia odwołań mieszkańców przez krajowy organ administracyjny II stopnia od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Chodzi o budowę obwodnicy miasta Warszawy na odcinku tzw. wschodniej obwodnicy Warszawy przez inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oficjalny skrót GDDKiA). Wybrany wariant budowy tzw. zielony, w przeciwieństwie do pierwotnego czerwonego, może spowodować nieodwracalne straty przyrodnicze, ponadto nie zgadzają się na ten wariant mieszkańcy miast i osiedli, przez które ma przebiegać. Nagła zmiana koncepcji przebiegu drogi ekspresowej uderzy w ład przestrzenny dzielnicy, nie koresponduje z wieloletnimi planami rozwoju, a co więcej będzie prowadziła do zniszczenia cennego obszaru przyrodniczego zwanego Lasem Milowym.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international