Gesundheit

Par Varšavas apvedceļa austrumu posma būvniecības projektu  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs organizācijas "Citizens’ Anti-Crisis Team (Not Through the City)" vārdā apgalvo, ka ir pārkāptas tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un taisnīgu tiesu, proti, otrā līmeņa valsts administratīvā iestāde ir atteikusies izskatīt iedzīvotāju pārsūdzības par lēmumu piešķirt vides atļaujas projektam, kas tika atzīts par nekavējoties īstenojamu. Lēmums attiecas uz Varšavas apvedceļa austrumu posma būvniecību, ko veic ieguldītājs — Valsts ceļu un automaģistrāļu ģenerāldirektorāts (oficiālais saīsinājums — GDDKiA). Izvēlētais tā dēvētais zaļais būvniecības risinājums atšķirībā no sākotnējā tā dēvētā sarkanā risinājuma var radīt nenovēršamu kaitējumu videi. Turklāt to pilsētu un apdzīvoto vietu iedzīvotāji, cauri kurām plānots izbūvēt apvedceļu, nav devuši piekrišanu šā risinājuma īstenošanai. Automaģistrāles projekta pēkšņās izmaiņas ietekmēs apgabala teritoriālo plānojumu, neatbilst ilgtermiņa attīstības plāniem un, vēl svarīgāk, tā īstenošanas rezultātā tiks iznīcināts vērtīgs dabisko mežu apgabals ar nosaukumu "Milowy Las".

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international