Gesundheit

For "Citizens' Anti-Crisis Team (Not Through the City)", om et projekt om opførelse af en østlig del af omfartsvejen ved Warszawa  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
120 Supporters 120 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren hævder på vegne af "Citizens' Anti-Crisis Team (Not Through the City)", at der er sket en tilsidesættelse af retten til effektiv domstolsprøvelse og til at få adgang til en upartisk domstol, for så vidt som at et nationalt administrativt organ i anden instans har afvist at undersøge en klage fra beboere over en afgørelse om tildeling af miljøgodkendelser til et projekt, der trådte i kraft med øjeblikkelig virkning. Det drejer sig om, at en investor, nemlig generaldirektoratet for nationale veje og motorveje (den officielle forkortelse er GDDKiA), vil opføre den østlige del af omfartsvejen ved Warszawa. Man har valgt den "grønne" byggemetode, der i modsætning til den oprindelige "røde" metode vil kunne forårsage uoprettelige skader på miljøet, og indbyggerne i de byer og bebyggelser, som den nye vej kommer til at gå gennem, har oven i købet ikke givet deres samtykke til denne variant. For det første vil en pludselig ændring af motorvejens udformning få konsekvenser for distriktets fysiske planlægning, for det andet er en sådan ændring ikke i overensstemmelse med de langsigtede udviklingsplaner, og for det tredje vil ændringen føre til, at et værdifuldt naturskovområde ved navn "Milowy Las" ødelægges.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international