Stop Finning – Stop the trade

Nils KLUGER
Petitionen är riktat mot
European Commission
70.366 Supportrar 70.366 i Europäische Union
100% av 500 för kvorum
  1. Startad januari 2020
  2. Insamling fortfarande 17 dagar
  3. Inlämning
  4. Dialog med mottagaren
  5. Beslut

Detta är ett europeiskt medborgarinitiativ.
Vidarebefordrar för att underteckna på initiativsidan:

Signera

Although the removal of fins on board of EU vessels and in EU waters is prohibited and sharks must be landed with their fins naturally attached, the EU is among the biggest exporters of fins and a major transit hub for the global fin trade. EU is a major player in the exploitation of sharks and as inspections at sea are scarce fins are still illegally retained, transshipped, or landed in EU. We aim to end the trade of fins in the EU including the import, export and transit of fins other than if naturally attached to the animal’s body. As finning prevents effective shark conservation measures, we request to extend REGULATION (EU) No 605/2013 also to the trade of fins and therefore ask the commission to develop a new regulation, extending “fins naturally attached” to all trading of sharks and rays in the EU.

Tack för ditt stöd, Nils KLUGER

Inga PRO-argument ännu.

Inga KONTRA-argument än.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International