Stop Finning – Stop the trade

Nils KLUGER
Framställningen behandlas
European Commission
70.366 Supportrar 70.366 i Europäische Union
100% av 500 för kvorum
  1. Började 2020-01-31
  2. Samling fortfarande 10 månader
  3. Inlämning
  4. Dialog med mottagaren
  5. Beslutet

Detta är en online-framställning av Europaparlamentet , Vidarebefordra för att registrera dig och registrera dig på framställningssidan av Europaparlamentet:

Signera

Although the removal of fins on board of EU vessels and in EU waters is prohibited and sharks must be landed with their fins naturally attached, the EU is among the biggest exporters of fins and a major transit hub for the global fin trade. EU is a major player in the exploitation of sharks and as inspections at sea are scarce fins are still illegally retained, transshipped, or landed in EU. We aim to end the trade of fins in the EU including the import, export and transit of fins other than if naturally attached to the animal’s body. As finning prevents effective shark conservation measures, we request to extend REGULATION (EU) No 605/2013 also to the trade of fins and therefore ask the commission to develop a new regulation, extending “fins naturally attached” to all trading of sharks and rays in the EU.

Tack för ditt stöd, Nils KLUGER

Inget PRO-argument ännu.

Inga CONTRA-argument än.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Marknadsför nu