Stop Finning – Stop the trade

Nils KLUGER
Peticioni drejtohet tek
European Commission
70.366 mbështetësit 70.366 në Europäische Union
100% nga 500 për kuorumin
  1. Filluar janar 2020
  2. Mbledhja akoma 8 muajt
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Kjo është një nismë e qytetarëve evropianë.
përcjellja për nënshkrim në faqen e internetit të nismës:

Nënshkruaj

Although the removal of fins on board of EU vessels and in EU waters is prohibited and sharks must be landed with their fins naturally attached, the EU is among the biggest exporters of fins and a major transit hub for the global fin trade. EU is a major player in the exploitation of sharks and as inspections at sea are scarce fins are still illegally retained, transshipped, or landed in EU. We aim to end the trade of fins in the EU including the import, export and transit of fins other than if naturally attached to the animal’s body. As finning prevents effective shark conservation measures, we request to extend REGULATION (EU) No 605/2013 also to the trade of fins and therefore ask the commission to develop a new regulation, extending “fins naturally attached” to all trading of sharks and rays in the EU.

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , Nils KLUGER

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani