Stop Finning – Stop the trade (Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa)

petitioner
Petition is directed to
Euroopan komissio
70,366 70,366 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vaikka evien poistaminen EU:n aluksilla ja EU:n aluevesillä on kielletty ja hait on purettava aluksista siten, että evät ovat luonnollisesti kiinni, EU on yksi suurimmista evien viejistä ja maailman eväkaupan merkittävä kauttakulkukeskus. EU on merkittävä toimija haiden hyödyntämisessä ja koska merellä tehtävät tarkastukset ovat niukkoja, eviä pidetään edelleen laittomasti hallussa, jälleenlaivataan ja puretaan aluksista EU:ssa. Tavoitteenamme on lopettaa eväkauppa EU:ssa, mukaan lukien sellaisten evien tuonti, vienti ja kauttakuljetus, jotka eivät ole luonnollisesti eläimen kehoon kiinnittyneitä. Koska eväpyynti estää tehokkaat haiden suojelutoimenpiteet, ehdotamme ASETUKSEN (EU) N:o 605/2013 ulottamista koskemaan myös evien kauppaa ja siksi pyydämme komissiota laatimaan uuden asetuksen, jossa ulotetaan kohta ”evät ovat/jätetään luonnollisella tavalla kiinni” koskemaan kaikkea haiden ja rauskujen kauppaa EU:ssa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now