Stop Finning – Stop the trade (Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa)

Nils KLUGER
Petition is directed to
Euroopan komissio
70.366 Supporters 70.366 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vaikka evien poistaminen EU:n aluksilla ja EU:n aluevesillä on kielletty ja hait on purettava aluksista siten, että evät ovat luonnollisesti kiinni, EU on yksi suurimmista evien viejistä ja maailman eväkaupan merkittävä kauttakulkukeskus. EU on merkittävä toimija haiden hyödyntämisessä ja koska merellä tehtävät tarkastukset ovat niukkoja, eviä pidetään edelleen laittomasti hallussa, jälleenlaivataan ja puretaan aluksista EU:ssa. Tavoitteenamme on lopettaa eväkauppa EU:ssa, mukaan lukien sellaisten evien tuonti, vienti ja kauttakuljetus, jotka eivät ole luonnollisesti eläimen kehoon kiinnittyneitä. Koska eväpyynti estää tehokkaat haiden suojelutoimenpiteet, ehdotamme ASETUKSEN (EU) N:o 605/2013 ulottamista koskemaan myös evien kauppaa ja siksi pyydämme komissiota laatimaan uuden asetuksen, jossa ulotetaan kohta ”evät ovat/jätetään luonnollisella tavalla kiinni” koskemaan kaikkea haiden ja rauskujen kauppaa EU:ssa.

Thank you for your support, Nils KLUGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international