Stop Finning – Stop the trade (Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln)

Nils KLUGER
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
70.366 Supporters 70.366 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Trots att det är förbjudet att avlägsna fenor ombord på EU-fartyg och i EU-vatten och trots att hajar måste landas med fenorna naturligt fästade vid kroppen, är EU bland de största exportörerna av fenor och en stor knutpunkt för den globala handeln med fenor. EU är en betydande aktör inom hajfisket, och fenor behålls, lastas om eller landas fortfarande illegalt i EU eftersom inspektioner till havs är sällsynta. Vårt mål är att stoppa handeln med fenor i EU, inklusive import, export och transit, med undantag för fenor som är naturligt fästade vid djurets kropp. Eftersom hajfensfisket står i vägen för ändamålsenliga åtgärder för att bevara hajar begär vi att förordning (EU) nr 605/2013 utvidgas till att omfatta även handeln med fenor, och vi ber kommissionen utarbeta en ny förordning där ”naturligt fästade fenor” utvidgas till att gälla all handel med hajar och rockor i EU.

Thank you for your support, Nils KLUGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international