Stop Finning – Stop the trade (Stop finning – stop handelen)

petitioner
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
70,366 70,366 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Selv om det er forbudt at fjerne finner om bord på EU-fartøjer og i EU-farvande, og hajer skal landes, uden at finnerne er skåret af, er EU blandt de største eksportører af finner og et stort transitknudepunkt for den globale handel med finner. EU er en vigtig aktør i befiskningen af hajer, og da kontroller på havet kun finder sted i begrænset omfang, finder ulovlig medføring, omladning og landing af hajfinner fortsat sted i EU. Det er vores mål at sætte en stopper for handelen med finner i EU, herunder import, eksport og forsendelse af finner, som ikke sidder naturligt på dyrets krop. Da den effektive bevarelse af hajbestandene hindres af finning, anmoder vi om en udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 605/2013 til også at omfatte handelen med finner, og vi opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde en ny forordning, således at kravet om, at finnerne skal sidde "naturligt på kroppen", udvides til al handel med hajer og rokker i EU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now