Stop Finning – Stop the trade (Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията)

Nils KLUGER
Petition is directed to
Европейска комисия
70.366 Supporters 70.366 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Въпреки че рязането на перки на борда на корабите на ЕС и във водите на ЕС е забранено и акулите трябва да се разтоварват с естествено прикрепени към трупа перки, ЕС е сред най-големите износители на перки и основен транзитен център за световната търговия с перки. ЕС е основен участник в експлоатацията на акули и тъй като инспекциите в открито море са редки, незаконното задържане, трансбордиране или разтоварване на перки в ЕС продължава. Целта ни е да се сложи край на търговията с перки в ЕС, включително на вноса, износа и транзита на перки, които не са естествено прикрепени към трупа на животното. Тъй като рязането на перките пречи на ефективните мерки за опазване на акулите, ние отправяме искане за разширяване на Регламент (ЕС) № 605/2013 и по отношение на търговията с перки, поради което молим Комисията да изготви нов регламент, с който се разширява терминът „естествено прикрепени към трупа перки“, така че да се отнася до цялата търговия с акули и скатове в ЕС.

Thank you for your support, Nils KLUGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international