Stop Finning – Stop the trade (Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod)

Nils KLUGER
Petition is directed to
Európska komisia
70.366 Supporters 70.366 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 18 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.
Forwarding for signing on the initiative page:

Sign

Hoci je odstraňovanie plutiev na palubách plavidiel EÚ a vo vodách Únie zakázané a žraloky sa musia vykladať s plutvami neoddelenými od tela, EÚ patrí k najväčším vývozcom plutiev a hlavným tranzitným uzlom pre globálny trh s plutvami. EÚ je významným aktérom vo využívaní populácie žralokov. Kontroly na moriach sú zriedkavé a v EÚ stále dochádza k nezákonnému získavaniu, prekládke a vykládke plutiev. Našou snahou je ukončiť obchodovanie s plutvami v EÚ vrátane dovozu, vývozu a tranzitu plutiev okrem prípadov, keď plutvy sú prirodzene spojené s telom zvieraťa. Keďže odstraňovanie plutiev bráni účinným opatreniam na ochranu žralokov, žiadame, aby sa NARIADENIE (EÚ) č. 605/2013 rozšírilo aj na obchod s plutvami. Z tohto dôvodu žiadame Komisiu, aby vypracovala nové nariadenie, ktorým sa podmienka „s plutvami prirodzene spojenými s ich telami“ rozšíri na všetok obchod so žralokmi a rajami v EÚ.

Thank you for your support, Nils KLUGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition ist eine freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten.

openPetition international