Stop Finning – Stop the trade (Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod)

petitioner
Petition is directed to
Európska komisia
70,366 70,366 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Hoci je odstraňovanie plutiev na palubách plavidiel EÚ a vo vodách Únie zakázané a žraloky sa musia vykladať s plutvami neoddelenými od tela, EÚ patrí k najväčším vývozcom plutiev a hlavným tranzitným uzlom pre globálny trh s plutvami. EÚ je významným aktérom vo využívaní populácie žralokov. Kontroly na moriach sú zriedkavé a v EÚ stále dochádza k nezákonnému získavaniu, prekládke a vykládke plutiev. Našou snahou je ukončiť obchodovanie s plutvami v EÚ vrátane dovozu, vývozu a tranzitu plutiev okrem prípadov, keď plutvy sú prirodzene spojené s telom zvieraťa. Keďže odstraňovanie plutiev bráni účinným opatreniam na ochranu žralokov, žiadame, aby sa NARIADENIE (EÚ) č. 605/2013 rozšírilo aj na obchod s plutvami. Z tohto dôvodu žiadame Komisiu, aby vypracovala nové nariadenie, ktorým sa podmienka „s plutvami prirodzene spojenými s ich telami“ rozšíri na všetok obchod so žralokmi a rajami v EÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now