Stop Finning – Stop the trade (Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod)

Nils KLUGER
Petition is directed to
Európska komisia
70.366 Supporters 70.366 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched 31/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Hoci je odstraňovanie plutiev na palubách plavidiel EÚ a vo vodách Únie zakázané a žraloky sa musia vykladať s plutvami neoddelenými od tela, EÚ patrí k najväčším vývozcom plutiev a hlavným tranzitným uzlom pre globálny trh s plutvami. EÚ je významným aktérom vo využívaní populácie žralokov. Kontroly na moriach sú zriedkavé a v EÚ stále dochádza k nezákonnému získavaniu, prekládke a vykládke plutiev. Našou snahou je ukončiť obchodovanie s plutvami v EÚ vrátane dovozu, vývozu a tranzitu plutiev okrem prípadov, keď plutvy sú prirodzene spojené s telom zvieraťa. Keďže odstraňovanie plutiev bráni účinným opatreniam na ochranu žralokov, žiadame, aby sa NARIADENIE (EÚ) č. 605/2013 rozšírilo aj na obchod s plutvami. Z tohto dôvodu žiadame Komisiu, aby vypracovala nové nariadenie, ktorým sa podmienka „s plutvami prirodzene spojenými s ich telami“ rozšíri na všetok obchod so žralokmi a rajami v EÚ.

Thank you for your support, Nils KLUGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now