Stop Finning – Stop the trade

Nils KLUGER
Peticija je naslovljena
European Commission
70.366 podpornik 70.366 v Europäische Union
Zbirka je končana
  1. Začela januar 2020
  2. Zbirka je končana
  3. Pripravite oddajo
  4. Pogovor z prejemnikom
  5. Odločitev

To je evropska državljanska pobuda.

posredovanje

Although the removal of fins on board of EU vessels and in EU waters is prohibited and sharks must be landed with their fins naturally attached, the EU is among the biggest exporters of fins and a major transit hub for the global fin trade. EU is a major player in the exploitation of sharks and as inspections at sea are scarce fins are still illegally retained, transshipped, or landed in EU. We aim to end the trade of fins in the EU including the import, export and transit of fins other than if naturally attached to the animal’s body. As finning prevents effective shark conservation measures, we request to extend REGULATION (EU) No 605/2013 also to the trade of fins and therefore ask the commission to develop a new regulation, extending “fins naturally attached” to all trading of sharks and rays in the EU.

Hvala za podporo, Nils KLUGER

razprava

Argument PRO še ni.

Argumenta CONTRA še ni.

Pomagajte okrepiti državljansko udeležbo. Želimo, da se vaše skrbi zaslišijo, vendar ostanemo neodvisni.

Promocija zdaj

openPetition International