Περιοχή: Europäische Union

Stop Finning – Stop the trade

Nils KLUGER
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission
70.366 Υποστηρικτές 70.366 σε Europäische Union
100% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 17 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών.
Προώθηση για υπογραφή στη σελίδα πρωτοβουλίας :

Υπογράψτε

Although the removal of fins on board of EU vessels and in EU waters is prohibited and sharks must be landed with their fins naturally attached, the EU is among the biggest exporters of fins and a major transit hub for the global fin trade. EU is a major player in the exploitation of sharks and as inspections at sea are scarce fins are still illegally retained, transshipped, or landed in EU. We aim to end the trade of fins in the EU including the import, export and transit of fins other than if naturally attached to the animal’s body. As finning prevents effective shark conservation measures, we request to extend REGULATION (EU) No 605/2013 also to the trade of fins and therefore ask the commission to develop a new regulation, extending “fins naturally attached” to all trading of sharks and rays in the EU.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Nils KLUGER

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition