Verwaltung

Bi tliet firem, dwar l-allegat nuqqas ta' indipendenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fil-Polonja  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta tiddikjara li eżistew rabtiet bejn żewġ awtoritajiet Pollakki mill-2016 b'riżultat ta' riformi li saru mill-fazzjonijiet politiċi fil-poter. L-awtoritajiet inkwistjoni huma l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ġenerali u l-Ministru għall-Ġustizzja. Il-petizzjonanta temmen li l-Att il-ġdid dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jippermetti lill-politiċi jinfluwenzaw l-attivitajiet tal-prosekuturi pubbliċi u li jeżerċitaw kontroll politiku (hija ssostni li l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku japplikaw kriterji aktar ħorox għal dawk li huma kritiċi tal-partit fil-gvern milli għal dawk li jissimpatizzaw miegħu jew li għandhom rabtiet politiċi miegħu; il-proċedimenti ta' prosekuzzjoni jinbdew jew jitwaqqfu għal raġunijiet politiċi aktar milli għal raġunijiet ġuridiċi). Fil-fehma tal-petizzjonanta, din is-sitwazzjoni hija f'kunflitt mad-drittijiet li jirriżultaw mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-TFUE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international