Verwaltung

подкрепена от три подписа, относно предполагаемата липса на независимост на прокуратурата в Полша  

Małgorzata Rosłońska
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in Europäische Union
43% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията заявява, че от 2016 г. насам съществуват връзки между два полски органа в резултат на реформите, проведени от управляващите политически фракции. Въпросните органи са главният прокурор и министърът на правосъдието. Вносителката на петицията счита, че новият закон за прокуратурата позволява на политиците да оказват влияние върху дейността на прокурорите и да упражняват политически контрол (тя твърди, че прокуратурите прилагат по-строги критерии спрямо лицата, критикуващи управляващата партия, отколкото спрямо онези, които ѝ симпатизират или имат политически връзки с нея; наказателното преследване се образува или прекратява по политически причини, а не на правни основания). Според вносителката на петицията това положение е в противоречие с правата, произтичащи по силата на Хартата на основните права, Европейската конвенция за защита на правата на човека и ДФЕС.

Thank you for your support, Małgorzata Rosłońska

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international