Verwaltung

подкрепена от три подписа, относно предполагаемата липса на независимост на прокуратурата в Полша  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията заявява, че от 2016 г. насам съществуват връзки между два полски органа в резултат на реформите, проведени от управляващите политически фракции. Въпросните органи са главният прокурор и министърът на правосъдието. Вносителката на петицията счита, че новият закон за прокуратурата позволява на политиците да оказват влияние върху дейността на прокурорите и да упражняват политически контрол (тя твърди, че прокуратурите прилагат по-строги критерии спрямо лицата, критикуващи управляващата партия, отколкото спрямо онези, които ѝ симпатизират или имат политически връзки с нея; наказателното преследване се образува или прекратява по политически причини, а не на правни основания). Според вносителката на петицията това положение е в противоречие с правата, произтичащи по силата на Хартата на основните права, Европейската конвенция за защита на правата на човека и ДФЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international