Verwaltung

Małgorzata Rosłońska koos kolme allkirjaga Poola prokuratuuri väidetava sõltumatuse puudumise kohta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et valitsevate poliitiliste jõudude elluviidud reformide tulemusel on alates 2016. aastast omavahel seotud kaks Poola ametiasutust. Need asutused on peaprokuratuur ja justiitsminister. Petitsiooni esitaja on veendunud, et uus prokuratuuriseadus võimaldab poliitikutel mõjutada prokuröride tegevust ja teostada poliitilist kontrolli (ta väidab, et prokuratuur kohaldab rangemaid kriteeriume nende suhtes, kes kritiseerivad valitsevat erakonda, kui nende suhtes, kes seda toetavad või on sellega poliitiliselt seotud; juurdlustoiminguid alustatakse või need lõpetatakse poliitilistel, mitte õiguslikel kaalutlustel). Petitsiooni esitaja arvates on see olukord vastuolus põhiõiguste hartast, Euroopa inimõiguste kaitse konventsioonist ja Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevate õigustega.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international