Verwaltung

Ja kolme allekirjoittanutta, Puolan yleisen syyttäjän viraston väitetystä riippumattomuuden puutteesta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että johtavien poliittisten ryhmien toteuttamien uudistusten seurauksena kahden Puolan viranomaisen välillä on ollut kytköksiä vuodesta 2016 lähtien. Kyseessä ovat yleisen syyttäjän virasto ja oikeusministeri. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että yleisen syyttäjän virastoa koskevan uuden lain myötä poliitikot voivat vaikuttaa yleisten syyttäjien toimintaan ja harjoittaa poliittista valvontaa (vetoomuksen esittäjä väittää, että syyttäjänvirastot soveltavat tiukempia sääntöjä niihin, jotka arvostelevat hallitsevaa puoluetta, kuin niihin, jotka suhtautuvat siihen myötämielisesti tai joilla on poliittisia yhteyksiä siihen; syytetoimia aloitetaan ja lopetetaan poliittisin eikä oikeudellisin perustein). Vetoomuksen esittäjän mielestä tilanne on ristiriidassa perusoikeuskirjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisten oikeuksien kanssa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international