Verwaltung

Undertecknad av ytterligare tre personer, om eventuellt bristande oberoende för den allmänna åklagarmyndigheten i Polen  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren anger att det som ett resultat av reformer som genomfördes av de styrande politiska grupperingarna sedan 2016 har funnits kopplingar mellan två polska myndigheter. Det rör sig om den allmänna åklagarmyndigheten och justitieministern. Framställaren anser att den nya lagen om åklagarmyndigheten gör det möjligt för politiker att påverka de offentliga åklagarnas verksamhet och utöva politisk kontroll (hon påstår att allmänna åklagarmyndigheter tillämpar strängare kriterier för dem som är kritiska mot det styrande partiet än för dem som är positivt inställda till det eller som har politiska kopplingar till det, och straffrättsliga förfaranden inleds eller avbryts av politiska skäl snarare än av rättsliga skäl). Framställaren anser att denna situation står i strid med de rättigheter som följer av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och EUF-fördraget.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international