Verwaltung

S tromi podpismi, o údajnej nedostatočnej nezávislosti prokuratúry v Poľsku  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Supporters 217 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície uvádza, že od roku 2016 existujú prepojenia medzi dvoma poľskými orgánmi v dôsledku reforiem, ktoré uskutočnili vládnuce politické strany. Dotknutými orgánmi sú úrad generálnej prokuratúry a ministerstvo spravodlivosti. Predkladateľka petície sa domnieva, že nový zákon o prokuratúre umožňuje politikom ovplyvňovať činnosť prokurátorov a vykonávať politickú kontrolu (tvrdí, že úrady prokuratúry uplatňujú prísnejšie kritériá na tých, ktorí sú kritickí voči vládnucej strane, ako v prípade tých, ktorí s ňou sympatizujú alebo s ňou majú politické prepojenie; trestné stíhanie sa začína alebo prerušuje skôr z politických ako právnych dôvodov). Predkladateľka petície sa domnieva, že táto situácia predstavuje porušenie práv vyplývajúcich z charty základných práv, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a ZFEÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international