Περιοχή: Europäische Union
Verwaltung

Bearing three signatures, on the alleged lack of independence of the public prosecutor’s office in Poland  

Małgorzata Rosłońska
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
217 Υποστηρικτές 217 σε Europäische Union
43% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 6 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner states that links have existed between two Polish authorities since 2016 as a result of reforms carried out by the ruling political factions. The authorities in question are the General Public Prosecutor’s Office and the Minister for Justice. The petitioner believes that the new Act on the Public Prosecutor’s Office allows politicians to influence the activities of public prosecutors and to exercise political control (she claims that public prosecutor’s offices apply harsher criteria to those who are critical of the governing party than to those who are sympathetic to it or have political links with it; prosecution proceedings are initiated or discontinued on political grounds rather than on legal grounds). In the petitioner’s opinion, this situation is in conflict with the rights arising under the Charter of Fundamental Rights, the European Convention on the Protection of Human Rights and the TFEU.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Małgorzata Rosłońska

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition