Umwelt

U ime udruge „Katharos Kalamas”, o kvaliteti vode rijeke Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositelj predstavke navodi da se odvodnja sliva Ionannina odvija preko otvorenog sliva Lapsistas, što potom završava u zatvorenom tunelu iz kojeg voda teče u rijeku Kalamas. Podnositelj predstavke tvrdi da sliv Lapsistas izrazito zagađuju industrija, stočarstvo i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, što sliv rijeke Kalamas čini najopterećenijim i najopasnijim u Epiru prema „Planu za upravljanje riječnim slivovima Odjelima za vode Epira”.Prema podnositelju predstavke, visoka koncentracija amonijaka, koji izravno utječe na vodeni svijet, predstavlja najznačajnije onečišćenje i odlučujući parametar za utvrđivanje je li kemijski status vode „dobar” ili ne, u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ. Stoga se javljaju ozbiljna pitanja o tome odražava li Plan za upravljanje stvarno kemijsko i ekološko stanje relevantne vode ili je izrađen na temelju nepouzdanih podataka, uz kršenje Direktive 2000/60/EZ i drugog zakonodavstva. Između ostalog, podnositelj predstavke navodi direktive 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕZ, 92/43/ΕEZ, 2009/147/ΕZ, 98/83/EZ, 2015/1787/ΕU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now