Umwelt

U ime udruge „Katharos Kalamas”, o kvaliteti vode rijeke Kalamas 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke navodi da se odvodnja sliva Ionannina odvija preko otvorenog sliva Lapsistas, što potom završava u zatvorenom tunelu iz kojeg voda teče u rijeku Kalamas. Podnositelj predstavke tvrdi da sliv Lapsistas izrazito zagađuju industrija, stočarstvo i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, što sliv rijeke Kalamas čini najopterećenijim i najopasnijim u Epiru prema „Planu za upravljanje riječnim slivovima Odjelima za vode Epira”.Prema podnositelju predstavke, visoka koncentracija amonijaka, koji izravno utječe na vodeni svijet, predstavlja najznačajnije onečišćenje i odlučujući parametar za utvrđivanje je li kemijski status vode „dobar” ili ne, u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ. Stoga se javljaju ozbiljna pitanja o tome odražava li Plan za upravljanje stvarno kemijsko i ekološko stanje relevantne vode ili je izrađen na temelju nepouzdanih podataka, uz kršenje Direktive 2000/60/EZ i drugog zakonodavstva. Između ostalog, podnositelj predstavke navodi direktive 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕZ, 92/43/ΕEZ, 2009/147/ΕZ, 98/83/EZ, 2015/1787/ΕU.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now