Umwelt

Par Kalamas upes ūdens kvalitāti 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Joanninas baseina drenāža tiek veikta caur atklāto Lapsistas baseinu un ūdens pēc tam nonāk slēgtā tunelī, no kurienes tas ieplūst Kalamas upē. Viņš apgalvo, ka rūpniecības, lopkopības un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dēļ Lapsistas baseins ir ļoti piesārņots, kā rezultātā Ēpeiras ūdens departamenta upju baseinu apsaimniekošanas plānā Kalamas baseins ir novērtēts kā noslogotākais un bīstamākais baseins Ēpeirā.Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka amonjaka augstais koncentrācijas līmenis, kas tiešā veidā ietekmē ūdens organismus, ir būtiskākais piesārņojums un izšķirošs parametrs, pēc kā saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK nosaka, vai ūdenstilpes ķīmiskais stāvoklis ir labs. Tādēļ rodas nopietni jautājumi par to, vai šajā apsaimniekošanas plānā ir atspoguļots attiecīgās ūdenstilpes faktiskais ķīmiskais un ekoloģiskais stāvoklis un vai tas nav sagatavots, pamatojoties uz neuzticamiem datiem un pārkāpjot Direktīvu 2000/60/EK un citus tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs cita starpā atsaucas uz Direktīvām 2010/75/ΕS, 2006/7/ΕK, 92/43/ΕEK, 2009/147/ΕK, 98/83/ΕK un (ES) 2015/1787.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now