Umwelt

F'isem l-assoċjazzjoni "Katharos Kalamas", dwar il-kwalità tal-ilmijiet tax-xmara Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jirrapporta li l-ixxottar tal-baċin Ioannina jsir permezz tal-baċin miftuħ ta' Lapsistas, li mbagħad jispiċċa f'mina magħluqa, li minnha l-ilma jgħaddi għax-xmara Kalamas. Il-petizzjonant isostni li l-baċin Lapsistas huwa mniġġes ħafna mill-industrija, mit-trobbija tal-bhejjem u mill-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, li jirriżulta fil-fatt li l-baċin ta' Kalamas jiġi kklassifikat mir-"River Basin Management Plan of the Water Department of Epirus" (Il-Pjan ta' Ġestjoni tal-Baċin tax-Xmara tad-Dipartiment tal-Ilma ta' Epirus) bħala l-aktar wieħed mgħobbi u perikoluż f'Epirus.Skont il-petizzjonant, il-konċentrazzjoni qawwija tal-ammonja, li taffettwa direttament il-ħajja akkwatika, hija l-aktar tniġġis kritiku u paramteru deċiżiv biex jiġi ddeterminat l-istatus kimiku ta' korp tal-ilma bħala "tajjeb" jew le skont it-termini tad-Direttiva 2000/60/KE. Għalhekk, jitqajmu mistoqsijiet serji dwar jekk il-Pjan ta' Ġestjoni jirriflettix is-sitwazzjoni kimika u ekoloġika attwali tal-korp tal-ilma rilevanti jew jekk dan ġiex abbozzat fuq il-bażi ta' data mhux affidabbli u bi ksur tad-Direttiva 2000/60/KE u leġiżlazzjoni oħra. Fost l-oħrajn, il-petizzjonant jikkwota d-Direttivi 2010/75/UE, 2006/7/KE, 92/43/KEE, 2009/147/KE, 98/83/KE, 2015/1787/UE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now