Umwelt

Over de kwaliteit van het water in de Kalamas-rivier 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener legt uit dat de afvoer van het Ioannina-bassin via het open bassin van Lapsistas loopt, dat vervolgens eindigt in een gesloten tunnel. Daarvandaan stroomt het water naar de Kalamas-rivier. Indiener stelt dat het Lapsistas-bassin zwaar vervuild is door de industrie, veeteelt en waterzuiveringsinstallaties. Dit heeft ertoe geleid dat het Kalamas-bassin in het stroomgebiedbeheerplan van het waterdepartement van Epirus wordt aangemerkt als het meest belaste en gevaarlijke bassin van Epirus.Volgens indiener is de hoge concentratie ammoniak, die rechtstreekse gevolgen heeft voor in het water levende organismen, de meest kritieke vorm van vervuiling en een doorslaggevende parameter voor het bepalen van de chemische status van een waterlichaam als al dan niet "goed" op grond van de bepalingen in Richtlijn 2000/60/EG. Daarom rijzen er serieuze vragen met betrekking tot de mate waarin het beheerplan een afspiegeling vormt van de daadwerkelijke chemische en ecologische status van het relevante waterlichaam, is opgesteld op basis van onbetrouwbare gegevens of een schending vormt van Richtlijn 2000/60/EG en andere wetgeving. Indiener noemt onder andere Richtlijnen 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕG, 92/43/ΕEG, 2009/147/ΕG, 98/83/ΕG, 2015/1787/ΕU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international