Umwelt

V imenu združenja „Katharos Kalamas“, o kakovosti vode reke Kalamas ,

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije navaja, da odtekanje povodja Ioannina poteka prek odprtega povodja Lapsistas, ki se konča v zaprtem predoru, skozi katerega voda odteka v reko Kalamas. Trdi, da industrija, živinoreja in sistemi za pripravo odpadnih voda močno onesnažujejo povodje Lapsistas, zaradi česar je povodje Kalamas v načrtu upravljanja povodij oddelka za vodo v Epiru opredeljeno kot najbolj obremenjeno in nevarno v Epiru.Po navedbah vlagatelja peticije visoka koncentracija amoniaka, ki neposredno vpliva na vodne organizme, pomeni najbolj kritično onesnaženje in je odločilni parameter za določanje kemičnega stanja vodnih teles kot dobrih ali slabih v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Zato se postavlja resno vprašanje, ali načrt upravljanja odraža dejansko kemično in ekološko stanje ustreznega vodnega telesa ali pa je bil pripravljen na podlagi nezanesljivih podatkov ter krši Direktivo 2000/60/ES in drugo zakonodajo. Vlagatelj peticije med drugim navaja direktive 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕS, 92/43/EGS, 2009/147/ΕS, 98/83/ΕS in 2015/1787/ΕU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international