Umwelt

V imenu združenja „Katharos Kalamas“, o kakovosti vode reke Kalamas ,

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vlagatelj peticije navaja, da odtekanje povodja Ioannina poteka prek odprtega povodja Lapsistas, ki se konča v zaprtem predoru, skozi katerega voda odteka v reko Kalamas. Trdi, da industrija, živinoreja in sistemi za pripravo odpadnih voda močno onesnažujejo povodje Lapsistas, zaradi česar je povodje Kalamas v načrtu upravljanja povodij oddelka za vodo v Epiru opredeljeno kot najbolj obremenjeno in nevarno v Epiru.Po navedbah vlagatelja peticije visoka koncentracija amoniaka, ki neposredno vpliva na vodne organizme, pomeni najbolj kritično onesnaženje in je odločilni parameter za določanje kemičnega stanja vodnih teles kot dobrih ali slabih v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Zato se postavlja resno vprašanje, ali načrt upravljanja odraža dejansko kemično in ekološko stanje ustreznega vodnega telesa ali pa je bil pripravljen na podlagi nezanesljivih podatkov ter krši Direktivo 2000/60/ES in drugo zakonodajo. Vlagatelj peticije med drugim navaja direktive 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕS, 92/43/EGS, 2009/147/ΕS, 98/83/ΕS in 2015/1787/ΕU.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international