Umwelt

от името на сдружение „Katharos Kalamas“, относно качеството на водите на река Каламас 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията съобщава, че отводняването на речния басейн на Йоанина става чрез отворения речен басейн на Лапсистас, който завършва със затворен тунел, от който водите изтичат в река Каламас. Вносителят на петицията твърди, че басейнът на Лапсистас е силно замърсен от промишлеността, развъждането на добитък и пречиствателните станции за отпадъчни води, в резултат на което „Планът за управление на речните басейни в Службата за водоснабдяване на Епир“ определя басейна на Каламас като най-замърсения и опасен в Епир.Според вносителя на петицията високата концентрация на амоняк, която оказва пряко въздействие върху водните организми, представлява замърсяване от най-критично естество и решаващ параметър за определянето на химическия статус на водните басейни като „добър“ или несъответстващ на условията в Директива 2000/60/ЕО. Следователно се повдигат сериозни въпроси относно това дали планът за управление отразява истинското химическо и екологично състояние на съответния воден басейн или всъщност е бил съставен въз основа на ненадеждни данни и в нарушение на Директива 2000/60/ЕО и останалото законодателство. Наред с другото, вносителят на петицията цитира Директиви 2010/75/ЕС 2006/7/ЕО, 92/43/ЕИО, 2009/147/ΕО, 98/83/ЕО и 2015/1787/ЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international