Umwelt

от името на сдружение „Katharos Kalamas“, относно качеството на водите на река Каламас 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията съобщава, че отводняването на речния басейн на Йоанина става чрез отворения речен басейн на Лапсистас, който завършва със затворен тунел, от който водите изтичат в река Каламас. Вносителят на петицията твърди, че басейнът на Лапсистас е силно замърсен от промишлеността, развъждането на добитък и пречиствателните станции за отпадъчни води, в резултат на което „Планът за управление на речните басейни в Службата за водоснабдяване на Епир“ определя басейна на Каламас като най-замърсения и опасен в Епир.Според вносителя на петицията високата концентрация на амоняк, която оказва пряко въздействие върху водните организми, представлява замърсяване от най-критично естество и решаващ параметър за определянето на химическия статус на водните басейни като „добър“ или несъответстващ на условията в Директива 2000/60/ЕО. Следователно се повдигат сериозни въпроси относно това дали планът за управление отразява истинското химическо и екологично състояние на съответния воден басейн или всъщност е бил съставен въз основа на ненадеждни данни и в нарушение на Директива 2000/60/ЕО и останалото законодателство. Наред с другото, вносителят на петицията цитира Директиви 2010/75/ЕС 2006/7/ЕО, 92/43/ЕИО, 2009/147/ΕО, 98/83/ЕО и 2015/1787/ЕС.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international