Umwelt

W imieniu stowarzyszenia „Katharos Kalamas”, w sprawie jakości wód rzeki Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję informuje, że woda z jeziora Ioannina odpływa przez otwarty zbiornik Lapsistas, kończący się zamkniętym tunelem, z którego woda wpływa do rzeki Kalamas. Składający petycję twierdzi, że zbiornik Lapsistas jest silnie zanieczyszczony przez przemysł, hodowlę zwierząt i oczyszczalnie ścieków, w wyniku czego dorzecze Kalamas jest klasyfikowane według „Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Departamentu Wód Epiru“ jako najbardziej obciążone i niebezpieczne w Epirze.Według składającego petycję duże stężenie amoniaku, które ma bezpośredni wpływ na organizmy wodne, jest zanieczyszczeniem o największym znaczeniu i parametrem decydującym o określeniu stanu chemicznego części wód jako „dobry“ lub nie zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE. W związku z tym pojawiają się poważne pytania dotyczące tego, czy plan gospodarowania odzwierciedla faktyczny stan chemiczny i ekologiczny odnośnej części wód, czy został sporządzony na podstawie niewiarygodnych danych oraz z naruszeniem dyrektywy 2000/60/WE i innych przepisów. Składający petycję cytuje między innymi dyrektywy 2010/75/UE, 2006/7/WE, 92/43/ΕWG, 2009/147/WΕ, 98/83/WΕ i 2015/1787/UE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now