Umwelt

W imieniu stowarzyszenia „Katharos Kalamas”, w sprawie jakości wód rzeki Kalamas 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję informuje, że woda z jeziora Ioannina odpływa przez otwarty zbiornik Lapsistas, kończący się zamkniętym tunelem, z którego woda wpływa do rzeki Kalamas. Składający petycję twierdzi, że zbiornik Lapsistas jest silnie zanieczyszczony przez przemysł, hodowlę zwierząt i oczyszczalnie ścieków, w wyniku czego dorzecze Kalamas jest klasyfikowane według „Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Departamentu Wód Epiru“ jako najbardziej obciążone i niebezpieczne w Epirze.Według składającego petycję duże stężenie amoniaku, które ma bezpośredni wpływ na organizmy wodne, jest zanieczyszczeniem o największym znaczeniu i parametrem decydującym o określeniu stanu chemicznego części wód jako „dobry“ lub nie zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE. W związku z tym pojawiają się poważne pytania dotyczące tego, czy plan gospodarowania odzwierciedla faktyczny stan chemiczny i ekologiczny odnośnej części wód, czy został sporządzony na podstawie niewiarygodnych danych oraz z naruszeniem dyrektywy 2000/60/WE i innych przepisów. Składający petycję cytuje między innymi dyrektywy 2010/75/UE, 2006/7/WE, 92/43/ΕWG, 2009/147/WΕ, 98/83/WΕ i 2015/1787/UE.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now