Umwelt

Katharos Kalamas -yhdistyksen puolesta, Kalamas-joen veden laadusta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Ioannina-altaaseen päätyvät valumavedet kulkevat Lapsistasin avoimen altaan ja suljetun tunnelin läpi ja virtaavat lopulta Kalamas-jokeen. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Lapsistas-allas on erittäin saastunut teollisuuden, karjatalouden ja jätevedenpuhdistamoiden takia, minkä seurauksena Kalamasin allas luokitellaan Epeirosin maakunnan vesiensuojeluviraston vesienhoitosuunnitelmassa Epeirosin saastuneimmaksi ja vaarallisimmaksi.Vetoomuksen esittäjän mukaan saastumista aiheuttaa eniten korkea ammoniakkipitoisuus, joka vaikuttaa suoraan vesieliöihin ja jota käytetään ratkaisevana mittarina luokiteltaessa vesistön kemiallinen tila hyväksi tai huonoksi direktiivin 2000/60/EY nojalla. Näin ollen on aiheellista kysyä, heijastaako vesienhoitosuunnitelma kyseisen vesistön todellista kemiallista ja ekologista tilannetta tai perustuuko suunnitelma epäluotettaviin tietoihin ja rikkooko se direktiiviä 2000/60/EY ja muuta lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä mainitsee muun muassa direktiivit 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕY, 92/43/ETY, 2009/147/ΕY, 98/83/ΕY ja 2015/1787/ΕU.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international