Umwelt

Katharos Kalamas -yhdistyksen puolesta, Kalamas-joen veden laadusta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
22 Supporters 22 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Ioannina-altaaseen päätyvät valumavedet kulkevat Lapsistasin avoimen altaan ja suljetun tunnelin läpi ja virtaavat lopulta Kalamas-jokeen. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Lapsistas-allas on erittäin saastunut teollisuuden, karjatalouden ja jätevedenpuhdistamoiden takia, minkä seurauksena Kalamasin allas luokitellaan Epeirosin maakunnan vesiensuojeluviraston vesienhoitosuunnitelmassa Epeirosin saastuneimmaksi ja vaarallisimmaksi.Vetoomuksen esittäjän mukaan saastumista aiheuttaa eniten korkea ammoniakkipitoisuus, joka vaikuttaa suoraan vesieliöihin ja jota käytetään ratkaisevana mittarina luokiteltaessa vesistön kemiallinen tila hyväksi tai huonoksi direktiivin 2000/60/EY nojalla. Näin ollen on aiheellista kysyä, heijastaako vesienhoitosuunnitelma kyseisen vesistön todellista kemiallista ja ekologista tilannetta tai perustuuko suunnitelma epäluotettaviin tietoihin ja rikkooko se direktiiviä 2000/60/EY ja muuta lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä mainitsee muun muassa direktiivit 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕY, 92/43/ETY, 2009/147/ΕY, 98/83/ΕY ja 2015/1787/ΕU.

Thank you for your support, E. P.
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now