Umwelt

Za sdružení „Katharos Kalamas“, ve věci kvality vody v řece Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel uvádí, že k odvodňování povodí v oblasti Ioaninna dochází prostřednictvím otevřeného povodí jezera Lapsistas, které končí v uzavřeném tunelu, z něhož proudí voda do řeky Kalamas. Předkladatel tvrdí, že povodí jezera Lapsistas je silně znečištěné průmyslem, chovem hospodářských zvířat a čistírnami odpadních vod, což vede k tomu, že bylo povodí řeky Kalamas prohlášeno „plánem povodí v Epiru“ za nejvíce zatížené a nebezpečné v oblasti Epiru.Podle předkladatele má těžká koncentrace amoniaku, který má přímý vliv na vodní organismy, představovat nejkritičtější znečištění a rozhodující parametr pro určení chemického stavu vodního útvaru jako „dobrého“ nebo nikoli podle směrnice 2000/60/ES. Proto vyvstávají zásadní otázky, zda plán řízení odráží skutečnou chemickou a ekologickou situaci příslušného vodního útvaru, nebo je vypracován na základě nespolehlivých údajů a v rozporu se směrnicí 2000/60/ES a dalšími právními předpisy. Předkladatel mimo jiné cituje směrnice 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕS, 92/43/EHS, 2009/147/ES, 98/83/ES, 2015/1787/EU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international