Umwelt

Za sdružení „Katharos Kalamas“, ve věci kvality vody v řece Kalamas 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel uvádí, že k odvodňování povodí v oblasti Ioaninna dochází prostřednictvím otevřeného povodí jezera Lapsistas, které končí v uzavřeném tunelu, z něhož proudí voda do řeky Kalamas. Předkladatel tvrdí, že povodí jezera Lapsistas je silně znečištěné průmyslem, chovem hospodářských zvířat a čistírnami odpadních vod, což vede k tomu, že bylo povodí řeky Kalamas prohlášeno „plánem povodí v Epiru“ za nejvíce zatížené a nebezpečné v oblasti Epiru.Podle předkladatele má těžká koncentrace amoniaku, který má přímý vliv na vodní organismy, představovat nejkritičtější znečištění a rozhodující parametr pro určení chemického stavu vodního útvaru jako „dobrého“ nebo nikoli podle směrnice 2000/60/ES. Proto vyvstávají zásadní otázky, zda plán řízení odráží skutečnou chemickou a ekologickou situaci příslušného vodního útvaru, nebo je vypracován na základě nespolehlivých údajů a v rozporu se směrnicí 2000/60/ES a dalšími právními předpisy. Předkladatel mimo jiné cituje směrnice 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕS, 92/43/EHS, 2009/147/ES, 98/83/ES, 2015/1787/EU.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international