Umwelt

På vegne af foreningen "Katharos Kalamas", om vandkvaliteten i Kalamas-floden 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren anfører, at Ioannina-bassinets bortledning foregår gennem Lapsistas' åbne bassin, som derefter ender i en lukket tunnel, hvorfra vandet strømmer ind i Kalamas-floden. Andrageren hævder, at Lapsistas-bassinet er stærkt forurenet af industri, husdyrbrug og spildevandsbehandlingsanlæg, hvilket har ført til, at "Vandområdeplanen for vandmyndighederne i Epiros" rangerer Kalamas-bassinet som det mest belastede og farlige i Epiros.Ifølge andrageren er den tunge koncentration af ammoniak, der har direkte indvirkning på vandlevende organismer, den mest kritiske forurening og et afgørende parameter for bestemmelse af et vandområdes kemiske tilstand som "godt" eller ej i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/60/EF. Der opstår derfor alvorlige spørgsmål om, hvorvidt forvaltningsplanen afspejler det relevante vandområdes faktiske kemiske og økologiske situation, eller om den er udarbejdet på grundlag af upålidelige data og i strid med direktiv 2000/60/EF og anden lovgivning. Andrageren henviser bl.a. til direktiv 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕF, 92/43/ΕØF, 2009/147/ΕF, 98/83/ΕF og 2015/1787/ΕU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international