Umwelt

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas (-a) praneša, kad Janinos baseino nusausinimas vykdomas per atvirą Lapsistas baseiną, užsibaigiantį uždarame tunelyje, iš kurio vanduo teka į Kalamas upę. Peticijos pateikėjas (-a) teigia, kad Lapsistas baseinas yra smarkiai užterštas dėl pramoninės veiklos, gyvulininkystės ir nuotekų valymo įrenginių, todėl Epyro vandens departamento upės baseinų valdymo plano duomenimis, Kalamas baseinas laikomas labiausiai apkrautu ir pavojingiausiu Epyre.Pasak peticijos pateikėjo (-os), pagal Direktyvos 2000/60/EB nuostatas, didelė amonio koncentracija, daranti tiesioginį neigiamą poveikį vandens gyvūnijai, laikoma didžiausia tarša ir reikšmingiausiu parametru nustatant, ar cheminė vandens telkinio būklė yra gera ar ne. Todėl kyla rimtų klausimų dėl to, ar Valdymo plane atsispindi faktinė cheminė ir ekologinė atitinkamo vandens telkinio padėtis, ar planas parengtas remiantis nepatikimais duomenimis ir pažeidžiant Direktyvą 2000/60/EB bei kitus teisės aktus. Be kita ko, peticijos pateikėjas nurodo direktyvas 2010/75/ES, 2006/7/ΕB, 92/43/ΕEB, 2009/147/ΕB, 98/83/ΕB, 2015/1787/ΕS.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international