Umwelt

För föreningen ”Katharos Kalamas”, om vattenkvaliteten i floden Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren rapporterar att vattnet i avrinningsområdet Ioannina dräneras via det öppna avrinningsområdet Lapsistas, som leder till en stängd tunnel, och att vattnet sedan rinner ut i floden Kalamas. Framställaren hävdar att avrinningsområdet Lapsistas är kraftigt förorenat av industrier, djuruppfödning och avloppsreningsverk, vilket har lett till att avrinningsområdet Kalamas räknas som Epirus värsta och mest farliga avrinningsområde i Epirus vattendepartements förvaltningsplan för avrinningsdistrikt. Enligt framställaren är den höga halten ammoniak, som direkt påverkar vattenlevande organismer, den mest akuta föroreningen och en avgörande parameter för att fastställa den kemiska statusen för en vattenförekomst som ”god” eller inte enligt villkoren i direktiv 2000/60/EG. Därför uppstår allvarliga frågor om huruvida förvaltningsplanen återspeglar den faktiska kemiska och ekologiska situationen i den relevanta vattenförekomsten eller om den har utarbetats på grundval av otillförlitliga uppgifter och i strid med direktiv 2000/60/EG och annan lagstiftning. Framställaren hänvisar bland annat till direktiven 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕG, 92/43/ΕEG, 2009/147/ΕG, 98/83/ΕG och 2015/1787/ΕU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international