Umwelt

För föreningen ”Katharos Kalamas”, om vattenkvaliteten i floden Kalamas 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren rapporterar att vattnet i avrinningsområdet Ioannina dräneras via det öppna avrinningsområdet Lapsistas, som leder till en stängd tunnel, och att vattnet sedan rinner ut i floden Kalamas. Framställaren hävdar att avrinningsområdet Lapsistas är kraftigt förorenat av industrier, djuruppfödning och avloppsreningsverk, vilket har lett till att avrinningsområdet Kalamas räknas som Epirus värsta och mest farliga avrinningsområde i Epirus vattendepartements förvaltningsplan för avrinningsdistrikt. Enligt framställaren är den höga halten ammoniak, som direkt påverkar vattenlevande organismer, den mest akuta föroreningen och en avgörande parameter för att fastställa den kemiska statusen för en vattenförekomst som ”god” eller inte enligt villkoren i direktiv 2000/60/EG. Därför uppstår allvarliga frågor om huruvida förvaltningsplanen återspeglar den faktiska kemiska och ekologiska situationen i den relevanta vattenförekomsten eller om den har utarbetats på grundval av otillförlitliga uppgifter och i strid med direktiv 2000/60/EG och annan lagstiftning. Framställaren hänvisar bland annat till direktiven 2010/75/ΕU, 2006/7/ΕG, 92/43/ΕEG, 2009/147/ΕG, 98/83/ΕG och 2015/1787/ΕU.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now